Troy gaat de grond in

Na eerstejaars nu tweedejaarsplantui

Troy plantuien worden momenteel onder prachtige omstandigheden geplant. Nog geen twee maanden na het oogsten van de eerstejaars plantuien zijn ze nu klaar om het tweede jaar in te gaan. Door de droge omstandigheden valt de grond mooi en zijn de plantuien voldoende bedekt met losse grond.

Plantuien Troy

Troy is van origine een plantuienras dat geschikt is voor uitplant in het voorjaar. Door de hoge genetische schiettollerantie kan dit ras ook goed in het najaar worden geplant, zodat er in juni al verse uien gerooid kunnen worden!

Niet alleen Troy maar ook Electric is geplant. Electric is een écht overwinteringsras voor de primeurteelt. Verwacht wordt dat dit ras al een week voor Troy geoogst kan worden voor directe afland levering. Uit het assortiment is Electric is de vroegste rode ui die al voor de winter geplant moet worden.

Gaat u overwinteringsplantuien planten? Dan zijn de volgende aandachtspunten van belang:

  • De ui moet een vlotte weggroei hebben onder de grond. In de winter is loofontwikkeling minder van belang. In de eerste fase van de groei is een goede wortelontwikkeling het belangrijkst.
  • Zorg voor goede structuur van de grond zodat de uien goed bedekt liggen. Losse grond is belangrijk zodat de uien omsloten zijn en niet direct worden blootgesteld aan potentiele bedreigingen zoals bijv. heftige neerslag, strenge vorst, herbiciden of wildschade.
  • Zorg ervoor dat het perceel goed gedraineerd is en voer een niet te fijne grondbewerking uit. Dat voorkomt verslemping. De uien kunnen het beste twee tot drie centimeter diep geplant worden.
  • De verdeling in de rij dient zo optimaal mogelijk te zijn. Daarom is het belangrijk om de plantmachine goed af te stellen. Afhankelijk van het teeltdoel worden er tussen de 17 en 21 uien per strekkende meter geplant. Meer planten per hectare geeft meer vroegheid.