Bewaaradvies

Tot op het moment van verzending zijn onze plantuitjes en sjalotten optimaal bewaard. De kwaliteit kan teniet gedaan worden door onjuiste behandeling tijdens verlading, transport en ontvangst. Geadviseerd wordt om het transport onder geconditioneerde omstandigheden te laten verzorgen om zo temperatuurschommelingen en daardoor condensvorming te voorkomen. Ventilatie en een zo kort mogelijke transittijd is van groot belang.

Na ontvangst is het noodzakelijk een geventileerde, droge en vorstvrije opslag van de producten te verzekeren, bij voorkeur geventileerd in kisten. Het is van belang dat u de tijd tussen de ontvangst en het planten zo kort mogelijk houdt.

Dit advies wordt u gegeven om u te wijzen op het feit dat plantuitjes en sjalotten aan bederf onderhevig zijn. Onverhoopt kwaliteitsverlies vanaf het moment van verlading is geheel voor rekening en risico van de koper. Broer B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan ten gevolge van onjuiste behandeling tijdens verlading, transport en ontvangst.

Ook adviseren wij u de transporteur erop te wijzen de transportdocumentatie op juistheid te controleren.