Privacy Policy

Dit is de privacy policy van Broer B.V.

Broer B.V. respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die zijn gesteld in de geldende wetgeving op het gebied van persoonsgegevens (in Nederland is dat de Wet bescherming persoonsgegevens.) In de volgende paragrafen vindt u een algemene beschrijving van het soort informatie dat op de website van Broer B.V. wordt verzameld en de manier waarop Broer B.V. daarvan gebruik maakt.

Persoonsgegevens
Broer B.V. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere informatie uitsluitend als deze op vrijwillige basis op de website aan Broer B.V. is doorgegeven. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u invult op invulformulieren en contactformulieren op de website. Broer B.V. verwerkt de persoonsgegevens om het niveau van de dienstverlening en de inhoud van de website te verbeteren, bijvoorbeeld om materiaal op de website te updaten, om de informatie te verschaffen waarom u heeft verzocht en om uw mening over onze producten en diensten te vragen in het algemeen en voor interne doeleinden.

Het delen van persoonsgegevens
Broer B.V. zal voor geen enkel doel persoonsgegevens verkopen of verhuren aan derden. Soms kan Broer B.V. echter besluiten om uw persoonsgegevens door te sturen aan zorgvuldig geselecteerde derden, zoals distributeurs en andere bedrijven waarmee Broer B.V. nauw samenwerkt, bijvoorbeeld om de informatie te kunnen verschaffen waarom u heeft verzocht. Ook geeft Broer B.V. persoonlijke gegevens vrij als het daartoe door de wet verplicht wordt gesteld.

Andere gegevens
Als u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons gegevens verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt, en het internetadres van de website waarvan u direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp van deze informatie, die anoniem blijft, meten wij het verkeer op onze website en kunnen we onze website verbeteren.

Cookies
De website van Broer B.V. maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Een “cookie” is een klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies zelf bevatten geen persoonsgegevens. Aan de hand van de cookies kan onze website u herkennen telkens wanneer u op onze website langskomt. Dit is een hulpmiddel om voor u het gebruik van onze website nog aangenamer te maken. Mocht u in uw browser het gebruik van cookies hebben uitgezet dan kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Beveiliging
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. Broer B.V. gebruikt verschillende beveiligtechnieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers, wachtwoordbescherming en firewalls. De website van Broer B.V. biedt u misschien ook toegang tot chatrooms, forums, message boards en/of nieuwsgroepen. Bedenk dat persoonlijke herkenbare gegevens die u daar achterlaat ook beschikbar zijn voor andere gebruikers, en dat u voorzichtig moet zijn voordat u besluit die gegevens te verstrekken.

Doorklikken naar andere sites
Op pagina´s van de website van Broer B.V. wordt de mogelijkheid geboden om door te klikken naar websites van andere bedrijven. Broer B.V. kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens door partijen van die andere websites. U wordt aangeraden het beleid (of statement) ten aanzien van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van deze niet-Broer B.V.-sites zorgvuldig te lezen, omdat het privacybeleid van die sites kan afwijken van de privacy policy van Broer B.V.

Speciale informatie voor ouders
Hoewel de website van Broer B.V. niet gericht is op kinderen, is het beleid van Broer B.V. erop gericht aan de wet te voldoen wanneer toestemming van een ouder of voogd is vereist voordat persoonlijke gegevens van kinderen onder een wettelijk bepaalde leeftijd, gebruikt of verstrekt worden.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over onze privacy policy kunt u met Broer B.V. contact opnemen via onion@broerbv.nl. Wilt u inzage in uw gegevens of deze laten corrigeren, dan kunt u uw schriftelijke reactie, vergezeld van een kopie van uw legitimatiebewijs, richten aan:

Broer B.V.
Postbus 61
1619 ZH  ANDIJK
Nederland

Wijzigingen
Broer B.V. behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd haar privacybeleid aan te passen. Check daarom regelmatig de meest recente versie van de Privacy Policy van Broer B.V. Deze versie is opgesteld op 1 december 2010.